torstai 10. huhtikuuta 2014

Kirkon suhde valtioon

Uudessa ohjelmaluonnoksessa on nykyisellään voimassa olevasta poliittisesta ohjelmasta nostettu kirjaus koskien kirkkojen suhdetta valtioon:

"MAAILMANKATSOMUKSEN JA USKONNON VAPAUTTA ON PUOLUSTETTAVA JA VALTION TULEE KOHDELLA KAIKKIA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ TASAVERTAISESTI.
1. Uskonnollisten yhteisöjen veronkanto-oikeudesta luovutaan.
2. Kirkon varojen kerääminen yhteisöveron avulla tulee lopettaa ja kirkon lakisääteiset
tehtävät tulee siirtää valtion ja kuntien hoidettavaksi.
Seurakunnille on annettava suoraa tukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon."

Vaikka kyseinen linjaus on saanut puoluekokouksen enemmistön hyväksynnän on aihe jakanut vihreitä pitkään. Tästä syystä työryhmä toivookin aiheesta rakentavaa keskustelua sekä pyrkimystä yhteisymäärryksen löytymiseen.

Olkaa hyvät.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti